ฝนตกถนนลื่น

ทริปเที่ยวป่าบ้านแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มันดีครับ !