ถึงลูกถึงคน แต่งรถแบบไหนไม่ผิด

เป็นคลิปรายการถึงลูกถึงคน ที่มีการพูดถึงเรื่องของการแต่งรถว่าแบบไหนถูก หรือ แบบไหนผิด