เมืองนอกมีเซกเวย์..ไทยก็มี ไอ-โม่ | ไอ-โม่


     พาหนะสองล้อทรงตัวอัตโนมัติ วิศวกรรมย้อนรอยเซกเวย์ จุดเด่นอยู่ที่ออกแบบเหมาะกับสรีระคนไทย ผลงานวิจัยร่วมบริษัทไอ-โมบิลิตี้กับสจล.


     นายสุพร จิรัญญกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด เปิดตัว "ไอ-โม่" พาหนะสองล้อทรงตัวอัตโนมัติ ครั้งแรกของประเทศไทย ในงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคนไทย ที่สยามพารากอน ว่า ไอ-โม่ (I-MO) พัฒนาดัดแปลงจากพาหนะส่วนบุคคล ที่รู้จักกันในชื่อเซกเวย์ (Segway) ซึ่งออกแบบระบบการทรงตัวไม่ให้ล้มในขณะที่ล้อหยุดนิ่ง 


     บริษัทร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สร้างต้นแบบพาหนะสองล้อทรงตัวอัตโนมัติขึ้นใหม่ โดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ ลูกตุ้มหัวกลับ มาช่วยในการทรงตัวไม่ให้ล้ม ผนวกกับเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม และเซนเซอร์วัดความเอียง เชื่อมต่อกับระบบสมองกลอัจฉริยะ ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของตัวรถให้เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่


     นอกจากนี้ยังออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทย โดยมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยไอ-โม่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณล้อ ด้วยกำลังขับข้างละ 500 วัตต์ วิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟบ้าน ชาร์จ 1 ครั้ง วิ่งได้ประมาณ 4 ชั่วโมง


     พาหนะสองล้อทรงตัวอัตโนมัติเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สนามบิน มหาวิทยาลัย ศูนย์แสดงสินค้า ราคาขายอยู่ที่คันละ 8 หมื่นบาท


     ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพาหนะสองล้อทรงตัวอัตโนมัติ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน วงเงินสนับสนุน 3.50 แสนจากมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 6.80 แสนบาท