จองยามาฮ่ารุ่นใหม่วันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย | ยามาฮ่า

จองยามาฮ่ารุ่นล่าสุดวันนี้ รับสิทธิพิเศษ ฟรี ขับขี่ก่อนใคร เพียง 200 ท่านแรกเท่านั้น

nOw_hOw

เงื่อนไข
  1. ท่านที่ได้รับสิทธิ์ในการจอง 200 ท่านแรก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ ท่านที่ได้รับสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถจองได้ 1 คันเท่านั้น
  2. บริษัทฯจะยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 200 ท่านแรก โดยส่ง SMS ผ่านทางมือถือ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2555
  3. ท่านที่ได้รับสิทธิ์ในการจองสามารถยืนยันสิทธิ์โดยนำบัตรประชาชนมา แสดง พร้อมชมรถ เลือกสีรถ และทำสัญญาจอง และนัดวันรับรถได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th
  4. ท่านที่ได้รับสิทธิ์ในการจองกรุณาชำระเงิน 1,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์การจอง พร้อมรับกิฟท์เซ็ตมูลค่า 3,000 บาท ในวันรับรถ หรือชำระเงิน 3,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์การจอง พร้อมรับกิฟท์เซ็ตได้ทันที ซึ่งเงินจองสามารถนำไปหักค่าสินค้าได้
  5. สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์จองใน 200 ท่านแรกทางบริษัทฯจะนำรายชื่อของท่านทำการจับฉลาก รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มอีกจำนวน 100 ท่าน เพื่อลุ้นรับสิทธิ์การจอง พร้อมรับกิฟท์เซ็ตมูลค่า 3,000 บาท ในวันรับรถ หรือชำระเงิน 3,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์การจอง พร้อมรับกิฟท์เซ็ตได้ทันที โดยจะทำการจับฉลาก ตามวัน เวลา และสถานที่โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 11 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th
ทั้งนี้บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งผลการจองไปยังทุกท่านอีกครั้งภายในวันที่ 11 มกราคม 2555

ที่มา : http://www.yamaha-motor.co.th/newproduct/Reserve.aspx