ไทรอัมพ์ เผยความคืบหน้าโครงการ TRIUMPH TE-1 ระยะที่ 2 สร้างปรากฏการณ์อีกระดับของการพัฒนารถไฟฟ้า |

ไทรอัมพ์ เผยความคืบหน้าโครงการ TRIUMPH TE-1 ระยะที่ 2 สร้างปรากฏการณ์อีกระดับของการพัฒนารถไฟฟ้า 

“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ได้เปิดเผยแผนการอันน่าตื่นเต้นของการพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้นสูง อีกทั้งได้เปิดเผยแบบร่างของโปรโตไทป์ในโปรเจค Triumph TE-1 เป็นครั้งแรก ซึ่งความร่วมมือนี้นับเป็นระยะที่ 2 นี้ จากการทำงานร่วมกันทั้งหมด 4 ระยะ ในการออกแบบและวิศวกรรมของอังกฤษ ได้บรรลุข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จแล้ว

 

โครงการ TRIUMPH TE-1 เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick) วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดระยะเวลาสองปี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมและการออกแบบของประเทศอังกฤษ โครงการ Triumph TE-1 ได้รับทุนสนับสนุนผ่าน Innovate UK โดยเป็นทุนจากสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

 

ผลลัพธ์ของโครงการ Triumph TE-1 – ระยะที่ 2 โปรโตไทป์แบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง บริษัท Williams Advanced Engineering (WAE) ตามข้อกำหนดด้านคุณลักษณะ เราได้กำหนดรูปแบบเทคโนโลยีเซลล์และโครงสร้างแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการพัฒนาสมรรถนะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเมื่อใช้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงาน เราได้ปรับรูปแบบโมดูลแบตเตอรี่ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลของมวลและการวางตำแหน่งภายในโครงรถต้นแบบ โดยคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง พื้นที่ และการทำงานของระบบส่งกำลัง และการชาร์จแบตเตอรี่ นอกจากรูปแบบโมดูลแล้ว เรายังได้พัฒนาชุดควบคุมยานพาหนะแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งถูกรวมอยู่ในชุดแบตเตอรี่ เพื่อลดน้ำหนักและขนาดให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันบริษัท WAE ยังได้สร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์การจัดการแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจ่ายพลังงานที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของแบตเตอรี่ ผลลัพธ์ของความร่วมมือในระยะที่ 2 สำหรับ WAE คือ แบตเตอรี่ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยผลลัพธ์ด้านสมรรถนะล้ำกว่าคู่แข่งในตลาดในแง่ของความหนาแน่นของพละกำลังและพลังงาน อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการผสมผสานมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ดังกล่าวยังสามารถปรับขนาดได้ โดยระดับของกำลังสามารถเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขนาด แรงบิดของมอเตอร์ที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยของเรา จะเห็นได้ถึงผลลัพธ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยมอเตอร์ที่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าถึงสองเท่าจากที่ตั้งเป้าไว้โดยสภายานยนต์แห่งสหราชอาณาจักรในปี 2568

 

นอกจากนี้ เรายังได้นำเทคโนโลยีซิลิกอนคาร์ไบด์สวิตช์ขั้นสูงมาใช้ในอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานในอินเวอร์เตอร์และส่งผลให้ระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานและช่วงรอบที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดความร่วมมือในระยะที่ 2 เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างต้นแบบมอเตอร์ใหม่ที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบและสามารถส่งมอบสมรรถนะที่ดีที่สุดในทุกด้าน กลายเป็นระบบส่งกำลังอันเหนือชั้นของอุตสาหกรรม ที่จะช่วยกำหนดอนาคตของระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

 

               

โครงการ Triumph TE-1 ตลอดระยะเวลาสองปี มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคนิค และความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูงโครงการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้นหลัก โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อนซึ่งจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด ความซับซ้อนและความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จะดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การใช้ระบบเบรก รวมถึงระบบเบรกแบบ Regenerative Braking ระบบความปลอดภัยขั้นสูง นวัตกรรม และความสามารถที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ในอนาคต

 


ติดตามข่าวสารวงการมอไซค์ : http://www.mocyc.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/MocycThailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2zealFH63iys1sWHW6xFOg?view_as=subscriber
IG : MocycThailand

Yamaha New Model