ประมวลผลการแข่งขัน MOTO GP สนามที่ 17 #AustralianGP |

 

เปิดเกมมา 9 ได้โฮลช๊อต แล้ว 9 ก็หลุดออกไปในโค้งต่อมา 93 ขึ้นมาเป็นที่2 43ได้นำเป็นที่1 รอบที่ 2 93 ขึ้นมานำ เป็นที่1 ตามมาด้วย 04 และ 29 ส่วน 46 อยู่ที่ 5 เหลือการแข่งขันอยู่ 25 รอบ 29 แซง 04 ขึ้นมาเป็นที่ 2 แล้ว 04 ก็มาแซง 29 ทางตรงซึ่งเรื่องท๊อปสปีดของซู เรียกว่าสู้ของดูคาติไม่ได้เลย 43 ได้แซง 29 ขึ้นมาเป็นที่ 3 และ 46 ก็ได้ตกลงไปอยู่อันดับที่ 6 เหลือ 23 04 ได้แซง 93 ขึ้นไปและ 5 ได้ขึ้นมาแซง29 43แซง93ขึ้นมาอยู่ที่ 2 และเหลือ 22รอบ 5 เกี่ยวกับ 93 ที่โค้ง 1 ทำให้ 5 ล้มลงไป ทำให้รถของ 93 เสียหายและช้าลงไปตกลงอันดับที่20 และได้ทำการเข้าพิทไป  เหลือ 21 รอบ ผู้นำยังคงเป็น 04 ตามมาด้วย 43 29  เหลือ 20 รอบ 25 ได้ขึ้นมาเป็นที่ 2 46 มาเป็นที่ 3 25 ขึ้นมานำเป็นที่1 ตามมาด้วย 46 04 ตกไปเป็นที่3  เหลืออีก 19 รอบ 29 ได้แซง 04ขึ้นมาเป็นที่3 และ29 ก็โดนแซงทางตางเหมือนเดิมในขณะที่เหลือ 18 รอบ 19คนที่มาขี่แทนโซ่ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่ 5 เหลือ 17 รอบ 25 ได้ยืดระยะออกไปอีกนำให้นำแบบหายใจหายคอได้เลยครับ เหลืออีก 16 รอบ 25 มีระยะห่างจากที่ 2 อยู่ 1 วิต้นๆ และ 26 ก็ได้ล้มไปในโค้ง 4 29ได้แซง 46 ขึ้นมาเป็นที่2 และ 19 ได้แซง 04 ขึ้นมาเป็นที่4 เหลืออีก 15 รอบ 29 ได้หลุดโค้ง 4 ออกไปจึงร่วงไปอยู่ในอันดับที่ 5 เหลือ 14 รอบ 25 นำมาเป็นที่ 1 และห่างจากที่ 2 อยู่ที่ 2 วินาทีเลย เหลืออีก 13 รอบสุดท้าย 42 ได้แซง 43 ขึ้นมาเป็นที่ 6 เหลือ 12 รอบสุดท้าย 19 แซง46 ขึ้นมาเป็นที่2 และ 04 แซง 46 ขึ้นมาเป็นที่ 3 25 นำยาวเลยครับ เหลืออีก 11 รอบสุดท้าย 29 แซง 46 ขึ้นมาเป็นที่ 4 เหลือ 10 สุดท้าย 04 แซง 19 มาเป็นที่ 2 เหลืออีก 9 รอบ 29 แซง 19 ขึ้นมาเป็นที่ 3 เหลือ 8 สุดท้าย 55 ล้มลงไปในโค้งที่ 4  46 ขึ้นมาที่ 3 และ 04 แซงในทางตรงขึ้นมาเป็นที่ 2 ที่3 เป็นเบอร์ 19 ที่ 4 เบอร์ 29 ทำให้ 46 ร่วงไปเป็นที่ 5 เหลือ 7รอบสุดท้าย 25 นำยาวๆสบายๆ ไม่กดดันอะไร เหลือ 5 รอบสุดท้าย29 ขึ้นมาเป็นที่ 3 42 แซ.46 ขึ้นมาเป็นที่ 5 29แซง 04 ขึ้นมาเป็นที่ 2 เหลือ 4รอบสุดท้าย 44 เข้าพิทไปเนื่องจากรถมีปัญหา เหลือ 3 รอบสุดท้าย 46 แซง42 ขึ้นมาเป็นที่ 5 เหลือ 2 รอบสุดท้าย อันดับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และรอบสุดท้าย 04 พยายามบี้ให้ติด 29 เพื่อขึ้นเป็นที่ 2 ให้ได้รถของ 29 ออกอาการให้เห็นเยอะมากและจบเกม ที่ 1.25

2.29

3.04

4.19

5.42

6.46

7.43

8.21

9.41

10.38

Yamaha New Model