ข่าวดี ! กรมสรรพสามิตประกาศเลื่อนการชำระภาษี | สรรพสามิต,ภาษี

ข่าวดี...สำหรับพี่น้องชาวไบค์เกอร์ทั่วประเทศไทย

        เนื่องจากในวันที่ 21 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาคณะกรรมการจากสมาคมรถจักรยานยนต์สยามนำโดย บังจูมิน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกรมสรรพสามิตเพื่อเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตทบทวนคำสั่งหรือชลอคำสั่งการประกาศจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดภายในวันที่ 25 กันยายน 2552 ออกไป

        วันนี้ 24 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.สมาคมฯได้รับการติดต่อกลับมาจาก ท่านธีระชาติ  คงศิริวรกูล  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ถึงข่าวดีว่า บัดนี้ทางกรมสรรพสามิตได้ประกาศอนุญาตให้มีการเลื่อนระยะเวลาการเสียภาษีออกไปอีกจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ระยะหนึ่งก่อน เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ โดยอธิบดีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจึงประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้มีการประกาศออกมาเป็นหนังสือราชการส่งถึงสรรพสามิตทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไบเกอร์ได้รับทราบโดยทั่วกันและโปรดช่วยกันประชาสัมพนธ์ข่าวดีนี้ออกไปไห้ทั่วถึงกันด้วย

        ทั้งนี้ภายหลังต่อไปหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2552 แล้ว ทางสมาคมฯจะได้ทำการนัดหมายประชุมหารือกับทางภาคราชการให้เลื่อนระยะเวลาชำระภาษีออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นี้ให้จงได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไบเกอร์ที่มีเอกสารการชำระภาษีครบถ้วนแล้วให้ไปทำการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยยึดอัตรา 3 % ของราคาประเมินตัวรถ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสื่อเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองอย่างบริสุทธิ์ใจ  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
นายประสาร  นิกาจิ๊ (บังจูมิน)
นายกสมาคมรถจักรยานยนต์สยาม

คุณปรัชญา  ศรีธัญรัตน์ (น้าแตงโม บิ๊กไบเกอร์อุบล)
อุปนายกฯฝ่ายประสานงานองค์กร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการสมาคมรถจักรยานยนต์สยามทุกท่านโดยดูได้จากเว็ปไซค์ของสมาคมฯ www.smca.tc.ob หรือ ตุ้ย ติดดิน 086-1741691/ ดอน  รามัน 081-9171053

Yamaha New Model