ดร.อรรณพ พรประภา ประธาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ดีเด่น ประจำปี 2560

รางวัลรายงานความยั่งยืน  ดร.อรรณพ พรประภา  ประธาน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ดีเด่น ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จาก คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย     ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ด้วยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และแนวทางดำเนินงานสู่ความยั่งยืนเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต่อกันและกัน ตลอดจนการเชื่อมโยงคุณค่าและผลดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม