ECL ผ่านมติประชุมผู้ถือหุ้น แผนรุกลิสซิ่งรถยนต์ 10,000 ล้านบาทใน 3 ปี |

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น “ECL” ยักษ์เล็กกลุ่มลีสซิ่ง อนุมัติแผนรุกตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสอง วางเป้าเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก 3,000 ล้านบาทเป็น 10,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี พร้อมขยับเป้าปล่อยสินเชื่อรถยนต์มือสองปี 2560 รวม กว่า 2.4 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50% ล่าสุดอนุมัติจ่ายปันผลปี 59 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 57 และปี 58 

          นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL เปิดเผยว่า วานนี้ (25เม.ย.2560) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติวาระสำคัญ ได้แก่ การอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,393,709.36บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 39,917,925 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 และ 2558 โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 15,967,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนร้อยละ 32.56 ที่คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 รวมเป็นจำนวนที่จ่ายร้อยละ 61.70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,950,755 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สูงกว่านโยบายดังกล่าวของบริษัท       

 

          นายดนุชา กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยังได้มีมติรับหลักการแผนการขยายฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อรถยนต์มือสองของบริษัทฯ จากเดิมที่มีฐานเฉลี่ยราวๆ 3,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปีด้วย โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการขยายสินเชื่อให้กับกลุ่มรถยนต์มือสอง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออก  พร้อมพิจารณาแผนการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมนอกจากการปล่อยสินเชื่อ โดยแผนการขยายตลาดร่วมกับพันธมิตร พรีเมี่ยมไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิส (PFS) จากญีปุ่น เจ้าตลาดลิสซิ่งจากประเทศญี่ปุ่น ที่เตรียมพร้อมในการวางกลยุทธ์การตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้โนวฮาวในการเปิดให้บริการออโต้เซอร์วิสภายใต้แบรนด์ Fitman ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีและมีอัตรากำไรค่อนข้างสูง โดยเบื้องต้นในปีนี้จะมีการเปิดประมาณ 2 – 3 สาขา เพื่อทดลองตลาด และในอนาคตก็มีแผนที่จะทำการเปิดขายเฟรนไชน์ด้วย จึงคาดปี 2560 นี้ บริษัทน่าจะสร้างยอดสินเชื่อรถยนต์มือสองรวมได้ประมาณ 2.4 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา