Bucati Custom Bike

BUCATI อย่า "งง" เขาเขียนว่า BUCATI จริงๆ กับการคัสตอมมอเตอร์ไซค์ 2 ยี่ห้อเข้าด้วยกัน เจ๋งจริง สวยจริง ซึ่งเป็นการรวมเอาระหว่าง DUCATI กับ BUELL เข้ามารวมร่างกัน เป็นรถไฮบริด โดยเครื่องยนต์เป็นของ BUELL ส่วน subframe ต่างๆมาจาก DUCATI จึงได้กลายร่างออกมาเป็นรถ BUCATI Custom Bike แนวๆคันนี้

ภาพสวยๆจาก : way2speed.com