ค้นหา

ประกาศจาก VIP

ขาย

จำหน่ายโปรแกรมสปายโฟน(spyphone)

สินค้าใหม่

10,000 บาท

i-SpyPhone นวัตกรรมใหม่สุด Hi-Tech ในการติดตาม
พฤติกรรมของบุคคลที่สงสัย โทรศัพท์สายลับ สามารถดักฟังการสนทนาโทรศัพท์
ตรวจสอบรายการโทรเข้าออก sms และตำแหน่ง
ของเครื่องเป้าหมาย โดยใช้ i-SpyPhone
รู้ทุกการสนทนา ทุกคำพูด ทุกsms ทุกตำแหน่ง จากทุกมุมโลก
แค่รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขอีมี่ของบุคคลที่เราต้องการติดตามข้อมูล
ทางเราสามารถติดตั้งโปรแกรม เพียง30นาที
หลังจากนั้น โปรแกรม Spy phone จะทำงานส่งข้อมูลจากเครื่องเป้าหมาย
มาให้เครื่องควบคุมโดยไม่แสดง ไอคอน เสียง ไฟกระพริบ หรือ ข้อความใดๆ
ข้อมูลที่เราจะได้รับในเครื่องควบคุมของเรา เช่น SMS, การโทรเข้าออก, ตำแหน่ง,
เสียงการสนทนา, การใช้ไลน์, การใช้facebook
ราคาค่าติดตั้ง 10,000 บาท ใช้งานได้ 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง
ข้อมูลที่ลูกค้าต้องส่งให้กับทางร้านเพื่อทำการติดตั้งi-SpyPhone
1.เบอร์โทรศัพท์และเลขอีมี่ของเป้าหมายที่ต้องการดักฟัง
(ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
2.เบอร์โทรศัพท์และเลขอีมี่เครื่องของลูกค้าที่จะใช้เป็นเครื่องควบคุม
(สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
3.อีเมล์ของลูกค้าสำหรับใช้รับข้อมูลพิเศษจากโปรแกรม
เช่น การใช้ไลน์, การใช้facebook(สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทราบเลขอีมี่ของเครื่องเป้าหมาย
ทางเราสามารถสืบหาข้อมูลมาได้
ยกตัวอย่างเช่นเบอร์ 089-495-1133 เป็นเบอร์ดีแทค
ทางเรามีสายเป็นเจ้าหน้าที่ดีแทคก็ให้เขาช่วยหาข้อมูลให้
ว่าเบอร์โทรศัพท์ซิมนี้กำลังใช้งานอยู่กับโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอีมี่เลขอะไร
หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซื้อสินค้า
โปรดติดต่อ คุณประทีป เจริญพระประแดง(พี่หมู)
โทรศัพท์ 062-689-6428 และ 063-415-8800
อีเมล์ spythailand74@gmail.com