พาชมงาน บรรยากาศงาน Test Ride New ADV 350 และ New Click 160

บรรยากาศงาน Test Ride New ADV 350 และ New Click 160 ที่ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย เชียงใหม่

โดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย เชียงใหม่ ในวันที่ 15/05/2565