Suzuki Booth ในงาน Motor Show 2020

รวมภาพบรรยากาศของ Suzuki Booth ในงาน Motor Show 2020 ที่ครั้งนี้ จะมีอะไรที่น่าสนใจกันมั่ง ก็ลองไปดูภาพกันได้เลย

หากใครที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชม บูธของ Suzuki ได้ที่งาน Motor Show 2020 โดยงานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 63 นี้!!