บรรยากาศในงาน Honda Safety Riding Park Day#2

ภาพบรรยากาศ Honda Safety Riding Park Day#2
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20/05/18