Zongshen Ryuka มีรถใหม่มาอีกแล้ว เอาใจคอมินิไบค์เลยงานนี้

Zongshen Ryuka มีรถใหม่มาอีกแล้ว เอาใจคอมินิไบค์เลยงานนี้
โดยชื่อรุ่นน่าจะใช้ชื่อว่า RK150 ส่วนเข้าไทยไหม ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไป
ภาพจาก : 81 Auto