ใครรู้รุ่น และมีอะไหล่รุ่นนี้บ้าง

หาอะไหล่อยู่ครับ[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=2d56d22a4a200b405d8f8d0899d99243][img]http://image.ohozaa.com/if/vh4.2.jpg[/img][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=208e36363ba098ec795a02488e9d4cfd][img]http://image.ohozaa.com/ix/5b2.3.jpg[/img][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=e5950b72a3566d52eb1f9f83ec7e64c1][img]http://image.ohozaa.com/ij/gis.1.jpg[/img][/url]