THE HISTORY OF PLAY RIDERS จากวันนั้ถึงวันนี้

จากเด็กหนุ่มชาวเหนือที่มีความฝันและชื่นชอบการขับขี่เป็นชีวิตจิตใจ ได้รวมตัวกันแสวงหาหนทางแห่งมิตรภาพบนอานสองล้อมาตั้งแต่เริ่มแตกวัยหนุ่ม มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จวบจนวันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรา PLAY RIDERS www.playriders.com