Yamaha Fresh ไฟหน้าไม่สว่างอะคร๊าบ

  • ปัญหาเรื่องรถและการใช้งาน
  • jonhbravo
  • 3
  • 09 ม.ค. 2552 13:27
  • 118.175.206.***
ต้องเบิลคันเร่งถึงจะส่วางอะ..ถ้าเบาก็จะรี่ลง..เป็นที่แบตหรือเปล่าคร๊าบ