การทำประกันรถยนต์ สำคัญจริงหรือ

 • จิปาถะ อื่นๆ
 • mahamongkol
 • 0
 • 02 มิ.ย. 2562 13:58
 • 118.172.248.***

จากการที่กฎหมายกำหนดให้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบรถยนต์) ที่รถยนต์ทุกคันต้องมีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คุณก็ควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเกินความคุ้มครองของการประกันภัยภาคบังคับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ หรือความเสียหายของคู่กรณีสำหรับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือจากความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันเอง โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการเลือกประเภทการประกันรถยนต์ชั้น 1

นอกจากนี้ประกันชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม, น้ำท่วม ไฟไหม้ แต่จากความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้วนก็ทำให้ประกันชั้น 1 ราคาสูงกว่าประกันประเภทอื่น  แล้วนอกจากประกันชั้น 1ก็จะมีประกันชั้น 2  ชั้น 3  ชั้น 2+ ชั้น 3+  ซึ่งก็มีความคุ้มครองและราคาที่แตกต่างกัน แล้ว ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง รวมถึงประกันประเภทอื่นๆด้วย  ซึ่งเราก็สามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ยาก แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการทำประกันรถยนต์กัน

 1. ความสำคัญของการประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย
 • การให้ความคุ้มครองและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพย์สินได้
 • ผู้ประสบเหตุทางรถยนต์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง ทำให้สามารถลดปัญหาความล่าช้าจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยวงเงินค่ารักษาพยาบาลนั้นครอบคลุมทั้งผู้เอาประกัน ผู้โดยสารภายในรถยนต์และคู่กรณี ช่วยบรรเทาความรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพราะค่ารักษาพยาบาลที่จะเบิกได้จากประกันภัยภาคบังคับนั้น อาจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ถูกหรือผิดก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายตามประเภทกรมธรรม์ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์นั้น ซึ่งรวมไปถึงตัวคู่กรณีด้วย
 • รับเงินก้อนตามทุนประกัน กรณีรถยนต์สูญหาย, ถูกโจรกรรมหรือเกิดเหตุไฟไหม้  ซึ่งหากทำแต่ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพียงอย่างเดียว ก็จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับร่างกายของผู้เอาประกันและบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงอาการบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ แต่จะไม่ครอบคลุมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งประกันชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 2+ และชั้น 3+ ตามความต้องการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
 • ขอรับบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นการเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง
 1. ความสำคัญของการประกันภัยต่อสังคม  คือ  ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจ  หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้น  ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 2. ความสำคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจ    เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย  เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า  สำหรับธุรกิจที่ทำการประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ทำประกันภัยไว้  ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ

จากความสำคัญดังกล่าว คงยากที่จะปฏิเสธไม่ทำประกันรถยนต์กันแล้วใช่หรือไม่  อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกความคุ้มครองที่จะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน  DirectAsia จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.