รับสมัครงานแม่บ้าน อยู่ประจำ

  • จิปาถะ อื่นๆ
  • อดิเทพ
  • 0
  • 14 พ.ย. 2560 10:52
  • 103.229.93.***

เพศหญิง อายุ 20-50ปี  
รักความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
พูดจาสุภาพ 
มีความรับผิดชอบ คล่องแคล่วว่องไว 
มีความซื้อสัตย์ 
ขยันอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้มีน้ำใจ ไม่เกี่ยงงอน  
ไม่มีเคยมีประวัติทำผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา 
เงินเดือน9พันบาท/เดือน พิจารณาตามความสามารถ 

มีที่ห้องพักให้